ÚVOD

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

pro podnikatele z Prahy 8 a 9 (případně i z jiných městských částí)
i pro podnikatele podnikající v ČR a hovořící anglicky nebo německy

PŘESNOST

SPOLEHLIVOST

FLEXIBILITA

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Vede se v případě, má-li podnikatel (fyzická osoba) příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a chce-li v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tzn. podle dokladů (ne paušálem), jeho roční obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhne 25 mil. Kč, je fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku a není fyzickou osobou, které povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Tato evidence obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně
b) majetku a dluzích

NABÍDKA SLUŽEB

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří:

 • uplatňují skutečné výdaje k dosažení a zajištění příjmů
 • jejichž obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 25 mil. Kč
 • nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
 • nejsou účastníky sdružení nebo jsou, ale žádný z účastníků není účetní jednotkou
 • se nerozhodli vést účetnictví dobrovolně
 • nejsou povinni vést účetnictví na základě zvláštního právního předpisu

Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • evidenci faktur přijatých i vydaných
 • evidenci pokladních a bankovních dokladů
 • evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • evidenci ostatních dokladů
 • zpracování podkladů k měsíčnímu nebo čtvrtletnímu přiznání k DPH, sestavení souhrnného hlášení a kontrolního hlášení (pokud jste plátci DPH)
 • zpracování roční uzávěrky daňové evidence (deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek, kniha závazků, přehled o majetku a závazcích)
 • zpracování podkladů k Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování podkladů k Přiznání k dani silniční

VEDENÍ JEDNODUCHÉ EVIDENCE PRO PLÁTCE DPH

 • pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH a v daňovém přiznání uplatňují výdaje paušálem
 • evidence pro účely DPH podle §100 Zákona o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) k sestavení přiznání k DPH, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení

PŘEHLEDY O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

 • zpracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro SSZ
 • zpracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

ZÁKLADNÍ CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků je možné sjednat individuální cenovou nabídku.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Cena za vedení daňové evidence závisí na počtu zpracovaných dokladů a vychází z počtu položek v peněžním deníku. Skládá se z měsíčního paušálu a sazby za položku v peněžním deníku.

Nabízím 2 základní cenové programy při rozsahu do 10-ti a do 50-ti účetních položek:

1. Při rozsahu do 10-ti účetních položek 750 Kč/měsíc

Každá další účetní položka (faktura, pokladní doklad, položka na výpise)20,- Kč/položka

2. Při rozsahu do 50-ti účetních položek 1.500 Kč/měsíc

Každá další účetní položka (faktura, pokladní doklad, položka na výpise)15,- Kč/položka

Uzavření daňové evidence na konci kalendářního roku

(peněžní deník, reporty, kniha pohledávek a závazků,…)od 1.000 Kč

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

zpracování přiznání k DPH od 500,- Kč
zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob od 500,- Kč
zpracování přehledů na ZP a SP od 500,- Kč
zpracování přiznání k silniční dani (odvíjí se dle počtu aut) od 500,- Kč

OSTATNÍ SLUŽBY

běžné účetní konzultace zdarma
zastupování na úřadech (FÚ, ZP a SSZ) dle dohody
zastupování při prováděných kontrolách (FÚ, ZP a SSZ) dle dohody
odborné účetní konzultace dle dohody

KONTAKT

 • Ing. Lenka Dvořáková
 • Černého 516/11
 • 182 00 Praha 8

 • info@uctopraha8.cz
 • +420 774 036 294

 • IČO: 64927270
 • Nejsem plátce DPH

Vytvořeno studiem b99.cz

úvod | nabídka | ceník | kontakt